Data d'enviament: 24/03/2022

 

Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores"

 

Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

 

El PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per la creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.

 

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus, la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Fundació El Maresme, i compta amb el suport del Consorci Sanitari del Maresme i de la Fundació TIC Salut Social.

 ÍNDEX:
Tòpic del mes: Metabotips  |  Editorial: article del mes  |  TIC  |  Simulació entorns reals  |  Dietes i hàbits saludables  |  Sociosanitari

 

Febrer 2022

Tòpic del mes: Metabotips
space

El tòpic que es tractarà en aquest butlletí serà el dels metabotips i els seus potencials efectes en la dieta i la nutrició personalitzada. La dieta és un factor d'estil de vida important que està directament vinculat amb el risc de malaltia cardiometabòlica; una dieta millorada pot retardar o fins i tot prevenir l'aparició d'aquest tipus de malalties. L'evidència recent suggereix que els individus podrien beneficiar-se de dietes adaptades al seu genotip i fenotip: és a dir, una nutrició personalitzada.
La nutrició personalitzada es descriu com un consell dietètic adaptat a la persona. La personalització pot incloure comportaments (ingesta dietètica, activitat física, preferències, etc.) i/o característiques biològiques (resposta a nutrients i aliments, fenotip i perfil genòmic). La diversitat metabòlica entre persones fa que existeixin diferències en els requisits de nutrients i les respostes a la dieta i la medicació entre aquests individus.
Utilitzant el concepte de metabotip, és a dir, agrupar individus metabòlicament similars, es poden aconseguir recomanacions grupals personalitzades i més eficients. L'aplicació d'aquest concepte en diversos estudis demostra que es poden associar amb factors de risc cardiometabòlics i malalties relacionades amb la dieta. En un estudi alemany ("Identification of comprehensive metabotypes associated with cardiometabolic diseases in the population-based KORA study") es va segmentar un conjunt de 1729 adults en 3 subgrups segons el seu metabotip, recollint el seu estat amb relació a diferents malalties cardiometabòliques a l'inici de l'estudi i al cap de 7 anys. Els metabotips que a l'any base d'estudi es va detectar que tenien un major risc de desenvolupar malalties cardiometabòliques van mostrar la incidència més alta de totes les malalties metabòliques i cardiovasculars analitzades.
En els darrers anys, l'aparició del concepte "metabotip" en publicacions arreu del món ha anat oscil·lant, amb una tendència positiva des de 2019:


 


Figura 1. Aparició en publicacions del terme metabotips (2010-2022). Font: Linknovate


Tot i que els metges de capçalera i les infermeres ofereixen atenció nutricional i els pacients els consideren fonts d'informació fiables de qui esperen rebre assessorament dietètic, això sovint no s'inclou a les consultes clíniques. Aquest assessorament és molt important, ja que una atenció nutricional completa, adaptada i precisa per a cada individu fa que es redueixi el seu risc de patir malalties.
Aquesta nova estratègia d'adaptar les dietes per a grups d'individus segons els seus metabotips, per poder establir estratègies de nutrició de precisió grupals és molt beneficiosa. Aquesta categorització ajuda a identificar subgrups d'individus que responen de manera diferent a les intervencions nutricionals definides de manera genèrica i permet donar recomanacions dirigides a aquests nivells de grups de metabotips de manera més precisa.
Ampliant l'anàlisi de publicacions presentada en el gràfic anterior, també es veu com les publicacions actuals al voltant dels metabotips estan elaborades principalment per universitats i centres de recerca, allunyant-se avui en dia de la seva aplicació en empresa. Això ens dona a entendre que la seva aplicació encara és lluny de mercat i les propostes i tecnologies al voltant d'aquest concepte tenen de moment un TRL baix. S'estableix, però, que seguint aquesta tendència, en el futur pròxim es començaran a veure més solucions que facin servir els metabotips.Figura 2. Aparició del terme metabotips en publicacions per tipus d’organització (2010-2022). Font: LinknovateEditorial: article del mes
space

Sustained Dietary Habits That Include More Legumes, Whole Grains Could Increase Life Expectancy
Shifting from a typical Western diet to one that includes more legumes, whole grains and nuts—and less red and processed meat—could add years to life expectancy, according to a study published in PLOS Medicine. For example, a young adult in the U.S. could add more than a decade to their life expectancy. For older people, the anticipated gains to life expectancy from such dietary changes would be smaller but still substantial, researchers said. Globally, dietary risk factors are estimated to lead to 11 million deaths and 255 million disability-adjusted life-years annually. In the new study, researchers from University of Bergen, Norway, used existing meta-analyses and data from the Global Burden of Diseases study to build a model that allows for an estimation of the effect on life expectancy (LE) for a range of dietary changes. The model is also now available as a publicly available online tool called the Food4HealthyLife calculator.
 
Veure'n més
TIC
space
 
image3
La inteligencia artificial cambia el paradigma de la medicina preventiva 
La inteligencia artificial facilita la detección de enfermedades y lesiones y la predicción de la efectividad de un determinado tratamiento y de la evolución del paciente, abriendo las puertas a una medicina más preventiva y personalizada, según se pone de manifiesto en el ´Libro blanco sobre la IA aplicada a la Salud´, que acaba de presentar en Barcelona el Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI).
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Yonkers Aging Office Uses Robopets to Combat Senior Isolation
The Yonkers Office for the Aging has launched a pilot program to help seniors combat social isolation and depression with robotic pets.The COVID-19 pandemic left many older adults at greater risk of social isolation and prompted new government programs, many of which centered on skills training as a means of promoting online interaction.
 
Veure'n més
 
Simulació entorns reals
space
 
image3
Air quality improvement and cognitive decline in community-dwelling older women in the United States: A longitudinal cohort study 
Late-life exposure to ambient air pollution is a modifiable risk factor for dementia, but epidemiological studies have shown inconsistent evidence for cognitive decline. Air quality (AQ) improvement has been associated with improved cardiopulmonary health and decreased mortality, but to the best of our knowledge, no studies have examined the association with cognitive function.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
La proteína amiloide, muy presente en fases presintomáticas del alzhéimer
El grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de Investigación Valdecilla (Idival), junto con los servicios de Neurología y Medicina Nuclear del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), han participado conjuntamente en un estudio que llega a describir la frecuencia de los depósitos cerebrales de la proteína amiloide en personas sanas y con deterioro cognitivo a partir de los 50 años.
 
Veure'n més
 
Dietes i hàbits saludables
space
 
image3
Extracto de ajo negro de Pharmactive para el control de la presión arterial 
En un nuevo estudio clínico realizado en individuos con niveles de colesterol moderadamente elevados, el Ajo Negro Envejecido (ABG+) de demostró un nuevo potencial para equilibrar favorablemente la presión arterial.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Dehydration in older adults in care homes
An interdisciplinary team of researchers state that low-intake dehydration is a common and often chronic condition in older adults. According to the researchers, the problem can be chronic, and the authors emphasise and raise awareness of this.
 
Veure'n més
 
Sociosanitari
space
 
image3
Chatbot para resolver las dudas sobre salud de las personas con síndrome de Down 
"Down España" miembro de Somos Pacientes, ha puesto en marcha el chatbot ‘Hablemos de tu salud’ para que las personas con síndrome de Down puedan resolver sus dudas sobre distintos ámbitos de su salud, caso entre otros de su alimentación, su estilo de vida o sus emociones.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Los mayores, expulsados de la telesociedad: "Sentimos que se nos hace luz de gas"
Se estima que la pandemia ha acelerado entre 5 y 8 años la digitalización. En muchos casos la digitalización se hace sin tener en cuenta a los usuarios, ni tampoco sus circunstancias. En gran parte no se ha contemplado la posibilidad de que haya personas que no quieran o no puedan ser digitales.
 
Veure'n més
 
space