Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores"

 

Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

 

El PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per la creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.

 

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus, la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Fundació El Maresme, i compta amb el suport del Consorci Sanitari del Maresme i de la Fundació TIC Salut Social.ÍNDEX:
Tòpic del mes: Qualitat de vida en la població envellida  |  Editorial: article del mes  |  TIC  |  Simulació entorns reals  |  Dietes i hàbits saludables  |  Sociosanitari

 

Octubre 2021

Tòpic del mes: Qualitat de vida en la població envellida
space

El tòpic que es tractarà en aquest butlletí serà el dels factors més rellevants que afecten a la qualitat de vida de la població envellida.


Un dels factors més rellevants alhora de gaudir amb una alta qualitat de vida percebuda és la inexistència de malalties neurodegeneratives, les quals impedeixen en primer lloc una correcta autoavaluació dels diferents paràmetres que estableixen el marc d’estudi (moltes vegades subjecte a trets subjectius) de la qualitat de vida d’una persona. La capacitat d’independència d’una persona envellida és també un aspecte important i es veu afectada per característiques com el funcionament físic, la capacitat cognitiva, el grau de sociabilitat de l’individu o la satisfacció de necessitats existencials i/o religioses.


Uns bons nivells d'autoestima, autoeficàcia i suport social són elements de fortalesa en la gent gran, mentre que la solitud, la depressió i l'ansietat estan entre els principals elements de vulnerabilitat per a aquests grups. Tot i ser un tema conegut pels especialistes mèdics i la comunitat geriàtrica, el fet de no disposar d’un valor clínicament significatiu per a la qualitat de vida fa que el seu control sigui difícil. Aquesta dificultat resideix en la conceptualització del terme clínic “qualitat de vida”, amb reptes com decidir quina seria la mesura emprada, quins punts s’agafarien com a referencia així com quins canvis es considerarien com a positius o negatius per a la seva qualificació.


Aquest terme ha vist un creixement exponencial en la seva aparició a publicacions, articles tècnics i notícies en els darrers 10 anys, especialment des del 2018 tal i com es mostra en el gràfic següent:Figura 1. Tendència cerques qualitat de vida en la població envellida (2010-2021). Font: Linknovate


La independència de les persones de la tercera edat és prioritària per a una alta percepció de la seva qualitat de vida. Els factors que més augmenten la pèrdua d'independència són entre altres la incontinència urinària, els baixos nivells de mobilitat, la discapacitat auditiva, la pèrdua de la memòria i la depressió en alguns cassos. El nivell de funcionament físic, cognitiu i emocional tenen una influència essencial també en l'avaluació de la qualitat de vida de les persones grans. Per tant, cal una avaluació sistemàtica de l'estat de funcionament en les persones d'edat avançada i la determinació dels factors exposats anteriorment que limiten la independència.


Addicionalment s’ha fet una anàlisi de termes relacionats amb el present tòpc mitjançant una eina de monitorització de tendències. Es veu llavors que temes com l’activitat física, les malalties cròniques o altres factors de risc tenen una forta relació amb la qualitat de vida de la població envellida i estan veient un augment en les seves aparicions a publicacions arreu del món. Figura 2. Termes relacionats amb qualitat de vida en la població envellida, tendència de 2010 a 2021. Font: Linknovate

Editorial: article del mes
space

Grupo Social ONCE y Microsoft refuerzan su colaboración para impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad
Grupo Social ONCE y Microsoft han dado un paso más en la colaboración estratégica que mantienen desde hace más de veinte años en la puesta en marcha de una serie de iniciativas con el objetivo de impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías. Ambas entidades extenderán su colaboración en esta área con actividades de formación y capacitación digital dirigidas a personas con discapacidad en el marco del programa “Por Talento Digital”, y colaborarán en la dinamización del nuevo espacio de formación que Fundación ONCE e Inserta Empleo han creado en Madrid. Entre las iniciativas previstas, Microsoft facilitará a los estudiantes de “Por Talento Digital” acceso a la plataforma de formación online Microsoft Learn, así como a contenidos formativos adicionales en las principales tecnologías de la compañía. Además, los profesionales de Microsoft participarán en jornadas, sesiones específicas y workshops que se organicen en el nuevo centro de formación, y los estudiantes del programa “Por Talento Digital” tendrán acceso preferente a las actividades de capacitación técnica organizadas por Microsoft en España.
 
Veure'n més
TIC
space
 
image3
Can Brain Stimulation Give Elderly Cognition a Boost? 
Although it is said that with age comes wisdom, the harsh reality is that ageing also leads to a progressive deterioration of brain function. Certain aspects of perception, memory, and attention seem to be the most significantly affected, which can set the stage for dreadful accidents among the elderly. Luckily, various experimental protocols are being tested as potential ways to mitigate or even reverse age-related cognitive decline.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
The Challenges and Opportunities of Using Artificial Intelligence to Manage Chronic Conditions
In the United States, approximately 60% of the adult population is living with one or more chronic condition, from heart disease and asthma through to Alzheimer’s, kidney disease, and diabetes. It is no surprise therefore that efforts are underway to look at how to best harness cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) to more effectively prevent, diagnose, treat, and manage these chronic conditions.
 
Veure'n més
 
Simulació entorns reals
space
 
image3
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes presenta el Modelo de Atención Centrado en la Persona con enfermedad y dolor crónicos 
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha presentado el informe titulado ‘Modelo de Atención Centrado en la Persona con enfermedad y dolor crónicos’, un estudio cualitativo que tiene como finalidad definir un modelo de planificación y atención centrada en la persona desde la perspectiva de los pacientes con enfermedad y dolor crónico para que pueda ser tenido en cuenta en la toma de decisiones de planificadores y gestores públicos.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
En marcha el Programa Radia 2021 para la inclusión de mujeres con discapacidad en la economía digital
Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y la Fundación CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) inauguraron el miércoles 6 de octubre la segunda convocatoria del Programa Radia, edición Indra 21/22, cuyo objetivo es mejorar la inclusión de personas con discapacidad, en concreto mujeres, en entornos de la economía digital.
 
Veure'n més
 
Dietes i hàbits saludables
space
 
image3
Vitamin K2 Ingredient Shown to Support Nervous System Function 
A vitamin K2 ingredient in the menaquinone-7 form, MenaquinGold, was shown in a recent clinical study (Dilip S. Mehta et al., EC Neurology, 2021) appearing in the journal Neurology to support healthy nervous system function in patients with peripheral neuropathy due to either diabetes or from a vitamin B12 deficiency.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
El 80% de los ictus y el 30% de los casos de alzhéimer se pueden evitar
La semana del 4 de octubre tuvo lugar la Semana del Cerebro, una fecha impulsada desde hace más de una década por la Sociedad Española de Neurología (SEN) con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro cerebro para prevenir enfermedades neurológicas. Este año la Semana del Cerebro se celebra bajo al lema “Vive tu cerebro”.
 
Veure'n més
 
Sociosanitari
space
 
image3
Demuestran que las enfermedades neurodegenerativas atacan a las células madre del cerebro y les impiden generar neuronas sanas 
Un equipo internacional liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha comprobado que las enfermedades neurodegenerativas atacan las células madre del cerebro humano e impiden la generación de nuevas neuronas. El estudio, publicado en la revista Science y que ha sido presentado en una rueda de prensa en la sede central del CSIC (Madrid), demuestra por primera vez la existencia de células madre en el hipocampo, una región del cerebro humano adulto.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
La ansiedad, la depresión y el estrés: los trastornos que más afectan a las personas mayores ante el diagnóstico de nuevas enfermedades
Según el ‘Estudio del impacto de la discapacidad y/o la enfermedad crónica en las personas mayores y sus familias’ realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes se destaca que la soledad en los grupos de pacientes crónicos se debe, en parte, a la escasez de recursos económicos, la dificultad de acceso a los recursos sociosanitarios del sistema público y a la residencia en el entorno rural Además, a través de este estudio se pone de relieve que esta situación que sufren los mayores podría paliarse con la universalización de la atención psicológica en el sistema público de salud.
 
Veure'n més
 
space