Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores"

 

Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

 

El PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per la creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.

 

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus, la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Fundació El Maresme, i compta amb el suport del Consorci Sanitari del Maresme i de la Fundació TIC Salut Social.ÍNDEX:
Tòpic del mes: Millora de la qualitat de vida (QoL) dels cuidadors  |  Editorial: article del mes  |  TIC  |  Simulació entorns reals  |  Dietes i hàbits saludables  |  Sociosanitari

 

Novembre 2022

Tòpic del mes: Millora de la qualitat de vida (QoL) dels cuidadors
space

A causa dels avenços científics i els canvis sociodemogràfics, moltes malalties que abans eren ràpidament mortals, es van convertir en malalties cròniques, o malalties amb què s'ha aconseguit allargar el període de vida juntament amb un deteriorament més lent de la qualitat de vida relacionat amb la salut. Això va motivar que s'establís l'hospitalització a domicili (HaD), un servei que proporciona tractament actiu per professionals de la salut a la llar del pacient, per una afecció que altrament requeriria atenció hospitalària.


En aquest tipus assistencial, la figura del cuidador adquireix una importància cabdal. Hi ha una gran correlació entre el nivell de salut física i psicològica del cuidador amb la qualitat de l'atenció domiciliària, reconeixent-se així necessitats tant del cuidador com del malalt.


Els cuidadors poden assumir una varietat de tasques relacionades amb la malaltia, com ara brindar suport emocional, atenció física, maneig de símptomes, atendre les necessitats nutricionals i monitoritzar el tractament, mentre que ells mateixos tenen una gran necessitat de suport emocional. A més, els cuidadors sovint assumeixen el seu rol de cuidadors amb poca o cap preparació.


En els darrers anys, l'aparició del concepte de qualitat de vida dels cuidadors en publicacions a tot el món ha estat estable, amb un creixement notable en el nombre de publicacions des del 2019:
Figura 1. Aparició en publicacions de la qualitat de vida dels cuidadors (2010-2022). Font: Linknovate.


Ser cuidador no és una tasca fàcil, perquè exigeix, en general, assumir unes responsabilitats i unes tasques molt pesades. Per això, és important evitar caure en una rutina de desgast físic i psicològic que acabi passant factura. Constitueix l'anomenada “síndrome del cuidador”: un trastorn caracteritzat per un esgotament físic i psíquic gradual que es presenta en persones que exerceixen el rol de cuidador principal d'una persona dependent. Així, el cuidador ha d'aprendre a cuidar-se físicament i emocionalment.


La formació és imprescindible en els àmbits de la cura, no només afavoreix tenir millors estratègies d'afrontament i entendre millor les situacions, sinó que també ajuda a millorar la qualitat de vida tant dels cuidadors com de les persones a càrrec seu. Formar i ajudar el cuidador/a, milloren la qualitat de vida i els nivells d'ansietat. La qualitat de vida, juntament amb la mesura del nivell de salut, s'han reconegut com a objectiu central de l'assistència sanitària, cosa que ha subratllat la importància del que s'anomena «mesures centrades en la persona».


Addicionalment s'ha realitzat una anàlisi de termes relacionats amb aquest PECT mitjançant una eina de monitorització de tendències. Es veu llavors que temes com les activitats diàries, el suport social, la cura informal, ansietat dels cuidadors, entre d'altres, tenen una forta relació amb la qualitat de vida dels cuidadors i estan veient un augment en les seves aparicions en publicacions a tot el món.Figura 2. Termes relacionats amb la qualitat de vida dels cuidadors, tendència del 2010 al 2021. Font: Linknovate.


Editorial: article del mes
space

A European Care Strategy for caregivers and care receivers
The European Commission presents the European Care Strategy to ensure quality, affordable and accessible care services across the European Union and improve the situation for both care receivers and the people caring for them, professionally or informally. The Strategy is accompanied by two Recommendations for Member States on the revision of the Barcelona targets on early childhood education and care, and on access to affordable high-quality long-term care. Affordable and accessible care services of high quality offer clear benefits for all ages. Long-term care empowers people, who as a result of old age, illness and/or disability depend on help for daily activities, to maintain their autonomy and live with dignity. However, for many people these services are still not affordable, available or accessible. To address these issues, the Commission is proposing concrete actions to support Member States in increasing access to high-quality and affordable care services, while improving working conditions and work-life balance for carers.
 
Veure'n més
TIC
space
 
image3
Technology and the Future of Healthcare 
The way technology is progressing, soon it shall become central to the existence of human beings. Recent work by the World Health Organization (WHO) has described at least 12 functions that digital technology is providing in healthcare and is currently developing a set of recommendations for all countries on its use.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Los modelos matemáticos ayudan a predecir la evolución de enfermedades neurodegenerativas
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son vistas como un elemento estratégico para mejorar la salud de la ciudadanía y garantizar un sistema sanitario de calidad, moderno y sostenible. Una de las tecnologías más prometedoras es la inteligencia artificial, capaz de crear sistemas informáticos y entrenarlos para que tomen decisiones de forma automática a partir de los datos.
 
Veure'n més
 
Simulació entorns reals
space
 
image3
El proyecto AI4HealthyAging emplea Inteligencia Artificial para detectar precozmente enfermedades derivadas del envejecimiento 
En el marco del proyecto AI4HealthyAging, la compañía tecnológica Capgemini España diseñará y desarrollará una solución inteligente que permitirá la detección precoz y la rápida actuación en enfermedades neurológicas, motoras y degenerativas derivadas del envejecimiento.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Una prótesis de memoria para ayudar a las personas con daño cerebral
Una investigación reciente señala que, con esta prótesis para la memoria, es posible ayudar a formar recuerdos en el cerebro con mejoras de entre el 11 y el 54%. En el futuro, podría ayudar a las personas con pérdida de memoria debido a las lesiones cerebrales o como resultado del envejecimiento o enfermedades degenerativas como el alzhéimer.
 
Veure'n més
 
Dietes i hàbits saludables
space
 
image3
Alimentación saludable ante la prevención y el manejo del Alzheimer 
La filial española de Roquette junto con la asociación local Afabals han creado un proyecto destinado a la prevención de la enfermedad a través de la alimentación.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Los aportes del uso diario de multivitaminas en la lucha contra el envejecimiento cognitivo
Tomar un suplemento diario de multivitaminas podría ayudar a mantener la salud cognitiva con el envejecimiento y posiblemente prevenir el deterioro cognitivo.
 
Veure'n més
 
Sociosanitari
space
 
image3
Casi el 40% de la población española será mayor de 65 años y la mitad tendrá artrosis en 2030 
La Osteoarthritis Foundation International (OAFI) organiza el Ciclo de Foros OAFI como herramienta para poder encontrar y promover soluciones que mejoren la calidad de vida de los mayores, proponiendo medidas que permitan dar una solución eficaz y sostenible a las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
¿Cómo se debe afrontar el envejecimiento cerebral?
Healthy Brain Aging (HeBA) es un proyecto que se lleva a cabo desde la Unidad de Parkinson del Hospital Clínic de Barcelona en colaboración con otros centros de investigación europeos, cuyo objetivo es identificar a las personas con un alto riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas para poder instaurar una terapia lo antes posible, anticipándose incluso a la aparición de los síntomas motores de la enfermedad.
 
Veure'n més
 
space