Data d'enviament: 24/01/2022

 

Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores"

 

Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

 

El PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per la creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.

 

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus, la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Fundació El Maresme, i compta amb el suport del Consorci Sanitari del Maresme i de la Fundació TIC Salut Social.

 ÍNDEX:
Tòpic del mes: Risc de depressió en la població envellida  |  Editorial: article del mes  |  TIC  |  Simulació entorns reals  |  Dietes i hàbits saludables  |  Sociosanitari

 

Desembre 2021

Tòpic del mes: Risc de depressió en la població envellida
space

El tòpic que es tractarà en aquest butlletí serà el del risc de depressió en la població envellida. L’estudi tindrà un enfoc generalista i tractarà de definir els principals causants d’aquesta situació més que no aprofundir en cadascun d’ells.


Al 2017, segons l’Enquesta Nacional de Salut (ENSE), 1 de cada 10 persones majors de 65 anys pateix símptomes depressius. La depressió en adults grans també està lligada a un major risc de malalties cardíaques i de mort per malaltia. Al mateix temps, la depressió redueix la capacitat de rehabilitació de les persones grans. Els estudis de pacients de residències d'avis amb malalties físiques han demostrat que la presència de depressió augmenta substancialment la probabilitat de mort per aquestes malalties. Per aquest motiu, és important assegurar-se que un adult gran que us preocupa sigui avaluat i tractat, encara que la depressió sigui lleu. A vegades, degut a la semblança simptomatològica, la depressió en persones grans passa desapercebuda al pensar-se que es part d’una altra malaltia o un efecte secundari dels fàrmacs que li son administrats. Això fa que sigui molt important portar un control en les poblacions de risc.


Les cerques d’aquest terme ha mantingut un numero baix d’aparicions en articles tècnics i notícies en els darrers 10 anys, augmentant exponencialment al 2019 tal i com es mostra en el gràfic següent:Figura 1. Tendència cerques risc de depressió en la població envellida (2010-2021). Font: LinknovateÉs important portar un seguiment clínic per part dels especialistes d’aquest risc en la població envellida ja que l'avançament d'edat sovint s'acompanya de la pèrdua dels sistemes de suport social a causa de la mort del cònjuge o dels germans, la jubilació o el trasllat. A causa dels canvis en les circumstàncies de la persona gran i del fet que s'espera que les persones grans pateixin canvis en el seu comportament propis de l’edat, els metges i la família poden perdre els signes de la depressió. Com a resultat, el tractament eficaç sovint es retarda, forçant moltes persones grans a lluitar innecessàriament amb la depressió.


Els estudis han descobert que, tot i que els antidepressius poden ser útils en adults grans, és possible que no sempre siguin tan efectius com en pacients més joves. A més, s'ha de considerar acuradament el risc d'efectes secundaris o reaccions potencials amb altres medicaments. Per exemple, certs antidepressius antics, com ara l'amitriptilina i la Imipramina, poden ser sedants, poden causar confusió o poden causar una caiguda sobtada de la pressió arterial quan una persona s'aixeca. Això pot provocar caigudes i fractures, lesions molt greus en persones d’edat avançada. El suport social i crear sistemes d’acompanyament a la gent gran son factors fonamentals que creen un ecosistema que protegeix aquesta fragilitat.


Addicionalment s’ha fet una anàlisi de termes relacionats amb el present tòpic mitjançant una eina de monitorització de tendències. Es veu llavors que temes com l’exercici físic, la demència, el suport social o la teràpia cognitiva tenen una forta relació amb el risc de depressió en la població envellida i estan veient un augment en les seves aparicions a publicacions arreu del món els darrers anys. Figura 2. Termes relacionats amb el risc de depressió en la població envellida, tendència de 2010 a 2021. Font: LinknovateEditorial: article del mes
space

25 años de motivos de la Federación Española de Párkinson
Con el acto ‘Redes de Motivos‘ “se pone en valor el trabajo de la Federación Española de Párkinson (FEP) y el movimiento asociativo a través de la visibilización de los motivos y acciones que vertebran su existencia y se conmemora y homenajea el trabajo de pacientes, familiares, personas cuidadoras, asociaciones, políticos, instituciones y sociedad en general. En definitiva, todas las personas involucradas en el movimiento asociativo párkinson de España”. Así lo significó André Álvarez, presidente de la FEP, en un emotivo encuentro en Madrid que contó con la participación de personas de todos estos ámbitos, entre las que estuvo Francisco Dávila, consejero técnico de la institución colaboradora en la organización de los actos conmemorativos. “Hemos elegido el título ‘25 años de Motivos‘ ya que a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que cada persona y cada entidad tiene un motivo diferente para participar e involucrarse en el movimiento asociativo párkinson".
 
Veure'n més
TIC
space
 
image3
Turning to Virtual Reality to Treat Chronic Pain 
AppliedVR has been granted FDA de novo approval for EaseVRx, to treat chronic low back pain. The Los Angeles, CA-based company’s EaseVRx is a prescription-use medical device with preloaded software content on a proprietary hardware platform that delivers pain management training based on cognitive behavioral skills and other behavioral methods.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
IA para aumentar la calidad y la cantidad de la terapia de salud mental
Blackwell y sus colegas de Ieso son pioneros en un nuevo enfoque de atención de salud mental en el que un sistema de inteligencia artificial (IA) analiza el lenguaje utilizado en las sesiones de psicoterapia. La idea consiste en usar procesamiento del lenguaje natural (PLN) para identificar qué partes de una conversación entre el psicoterapeuta y el paciente, qué tipos de expresiones e intercambio de palabras, parecen ser más efectivas para tratar diferentes trastornos.
 
Veure'n més
 
Simulació entorns reals
space
 
image3
Piso asistido para pacientes renales y familiares en Madrid 
La (Federación Nacional ALCER), miembro de Somos Pacientes, desarrolla durante 2021 una nueva edición de su proyecto de piso asistido para pacientes sometidos a tratamiento renal sustitutivo y sus familiares.Gracias a este proyecto, que en esta edición ya ha beneficiado a 21 pacientes y sus familiares de todo el país, la Federación también ofrece apoyo psicosocial e información sobre la enfermedad.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
DOCUMENTO| Así reformará España su Atención Primaria antes de 2024
Dos meses después de la reunión monográfica entre Sanidad y las comunidades autónomas sobre Atención Primaria, el Gobierno ya ha culminado la elaboración del 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para los años 2022 y 2023'. Un documento que, por primera vez, va ligado al desarrollo de un presupuesto finalista, y que Sanidad presentará a las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud de mañana miércoles por la tarde, a las 16.00 horas. 
 
Veure'n més
 
Dietes i hàbits saludables
space
 
image3
Diet Rich in Plant-Based Foods May Help Reduce Cognitive Impairments in Elderly People 
The new 12-year study, led by researchers at the University of Barcelona and the CIBER on Frailty and Healthy Aging (CIBERFES), relied on a collection of plasma samples, and linked metabolites derived from cocoa, coffee, mushrooms, red wine, and the microbial metabolism of polyphenol rich foods (apple, cocoa, green tea, blueberries, orange, and pomegranate) to the strongest protective association with cognitive impairment in the elderly.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Vitamin D Deficiency May Relate to Cardiovascular Disease, Hypertension Risk
Vitamin D deficiency may nearly double one’s risk of developing cardiovascular disease (CVD), and also increases the chances of hypertension, a new observational study conducted by researchers at the University of South Australia suggests. The study, which compared 44,519 CVD cases with 251,269 controls, all sourced from the UK Biobank, was a statistical analysis breaking down CVD risks based on a range of serum vitamin D concentrations.
 
Veure'n més
 
Sociosanitari
space
 
image3
Retos y soluciones para avanzar en la atención a la cronicidad 
El 54,3% de la población española con una edad superior a los 14 años, esto es, 21 millones de personas, cuenta con un diagnóstico de enfermedad crónica. Así lo muestra el informe ‘Observatorio de la Atención al Paciente 2021’, elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) para visibilizar su situación actual y, de esta manera, contribuir a generar un cambio efectivo en la gestión de la cronicidad.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
El Parlament valida que solo Salut gestione la atención sociosanitaria
El Parlament de Catalunya valida el decreto ley para que Salut gestione íntegramente la atención sociosanitaria. Los servicios de larga estancia y de hospitalización de día, que hasta ahora dependían del Departament de Drets Socials, pasarán a ser gestionados por el Servei Català de la Salut (CatSalut).El objetivo es agilizar el servicio a los usuarios y evitar que hagan copagos, ya que hasta ahora la larga estancia y el hospital de día estaban vinculados con los servicios sociales.
 
Veure'n més
 
space