Data d'enviament: 21/12/2023

Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social)"

 

Els PECT són projectes d’especialització i competitivitat territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.


El PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social) té per objectiu, d’una banda, millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, fent-les agents actius de la seva pròpia salut i, d’altra banda, impulsar una transformació econòmica de la comarca centrada en la transició digital del sector salut i social tant públic com privat, que el faci més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.


El projecte ha estat impulsat per un partenariat de set entitats sòcies, que rebran finançament per executar accions concretes, més quatre entitats col·laboradores que donen suport a la proposta. Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, que lidera el projecte, Sant Andreu Salut, Althaia, el Centre Tecnològic Eurecat, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació AMPANS. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social.
ÍNDEX:
SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat  |  SECCIÓ 2: Smart Care Community  |  SECCIÓ 3: Sociosanitari  |  SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial  |  SECCIÓ 5: Marc legal

 
#22 - BUTLLETÍ  2023 - GENER ABRIL


El butlletí del PECT BAGESS està gestionat per un sistema de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica, que analitza les tendències actuals i els avenços tecnològics reals i potencials, per donar respostes innovadores i competitives a les necessitats del sector, focalitzat en l’àmbit de la salut i la nutrició, d’organitzacions i empreses que donen serveis en l’àmbit de l’atenció a persones en situació de pre-fragilitat i de vulnerabilitat (malalts crònics) en el territori. Aquest butlletí es divideix en 5 seccions:


  • SECCIÓ 1 - Observatori de dependència i cronicitat: Recull totes les veus que es generen al voltant de la persona dependent: associacions de malalts, associacions de familiars, entitats locals i governamentals, institucions assistencials, sociosanitàries, associacions d’empreses en salut i social, etc.
  • SECCIÓ 2 - Smart Care Community: Recull totes aquelles notícies de tecnologies al voltant de la Intel·ligència Artificial i interfícies d’interacció home-màquina per co-dissenyar, implementar i validar tot tipus d'eines de gestió, aprenentatge o suport pel sector.
  • SECCIÓ 3 - Sociosanitari: En aquesta secció s'inclouen tot tipus de notícies relacionades amb el sector TIC i que ajudin a millorar la qualitat de vida del pacient crònic i fer més eficient la seva atenció.
  • SECCIÓ 4 - Acceleració Empresarial: Recull notícies relacionades amb la creació d’eines innovadores i de transferència de coneixement, acceleració, suport econòmic i mentoratge per l’acompanyament i viabilitat de nous productes i serveis en salut i social.
  • SECCIÓ 5 - Marc Legal: L'última secció recull informació relacionada amb la gestió de les dades, així com canvis legals i normatius que apliquin al sector.
SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat
space
 
image3
Las diferencias que el Parkinson marca entre los sexos 
A partir de un nuevo estudio del proyecto COPPADIS, se demostró que la incidencia y prevalencia del Parkinson es entre 1,5 y 2 veces mayor en hombres que en mujeres, aunque el inicio de la enfermedad es ligeramente más tardío para las mujeres que en los hombres.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Vall d'Hebron y la Primaria se asocian para tratar pacientes crónicos
A partir de la detección de pacientes crónicos se buscará la descongestión de las urgencias hospitalarias con la consecuente mejora en la atención sanitaria y la atención de pacientes de forma más directa.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 2: Smart Care Community
space
 
 

 

La intel·ligència artificial obre les portes a millorar el diagnòstic de les malalties, a personalitzar els tractaments i a impulsar la medicina preventiva.
A partir d’un informe del CIDAI que busca contribuir a accelerar l’adopció d’aquesta tecnologia en el sector sanitari català, s’impulsa incorporar aquesta nova tecnologia per a evolucionar cap a una medicina més preventiva i personalitzada.
Veure'n més
 
 
 

 

HIMSSCast: Getting to better data for better predictive models
Predictive models in healthcare are increasingly used for cancer diagnosis and treatment, but their accuracy and power are limited by insufficient quality clinical data. Aggregating data from other sources using federated learning techniques can address this issue while protecting patient privacy.
Veure'n més
 
SECCIÓ 3: Sociosanitari
space
 
image3
HM Málaga incorpora una técnica innovadora para tratar el dolor cervical 
Esta nueva metodología, mínimamente invasiva y que antes solo se utilizaba para tratar dolores lumbares, no requiere cirugía y permite a los pacientes retomar sus actividades cotidianas en el corto plazo, sin dejar secuelas.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
VII Hackathon en Salud premia una App para el tratamiento del dolor crónico
La aplicación intenta mejorar la atención poblacional de la comunidad mediante el uso de nuevas tecnologías de uso individual, no solo farmacológica, sino también con terapia psicológica, ejercicio físico y recursos comunitarios.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial
space
 
image3
Crispr crea cerebros con mutaciones corregidas contra el párkinson infantil 
Los dispositivos creados se compararán con el cerebro de aquellos niños que sufren esta patología para ver cuáles son las diferencias para, posteriormente, conseguir un tratamiento en fases tempranas de la vida.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
PHuman, app de seguimiento dirigida a pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar
Esta nueva aplicación, desarrollada por Janssen, recopilará los parámetros de los pacientes que sufren esta patología y permitirá que los profesionales sanitarios puedan descargar la información en un PDF.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 5: Marc legal
space
 
image3
Reforma de las leyes europeas para mejorar el acceso a los medicamentos 
La nueva norma busca ser más flexible y adaptable para aumentar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos, así como también apoyar la innovación e impulsar la competitividad de la industria farmacéutica europea.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
¿Cómo mejorar el acceso de los pacientes con enfermedades raras a los nuevos tratamientos?
La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica ha presentado "Propuestas para mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos huérfanos", en donde se proponen 12 medidas concretas para garantizar que los pacientes españoles con enfermedades raras tengan el mismo acceso al tratamiento que los demás europeos.
 
Veure'n més
 
space