Data d'enviament: 21/12/2023

Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social)"

 

Els PECT són projectes d’especialització i competitivitat territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.


El PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social) té per objectiu, d’una banda, millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, fent-les agents actius de la seva pròpia salut i, d’altra banda, impulsar una transformació econòmica de la comarca centrada en la transició digital del sector salut i social tant públic com privat, que el faci més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.


El projecte ha estat impulsat per un partenariat de set entitats sòcies, que rebran finançament per executar accions concretes, més quatre entitats col·laboradores que donen suport a la proposta. Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, que lidera el projecte, Sant Andreu Salut, Althaia, el Centre Tecnològic Eurecat, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació AMPANS. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social.
ÍNDEX:
SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat  |  SECCIÓ 2: Smart Care Community  |  SECCIÓ 3: Sociosanitari  |  SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial  |  SECCIÓ 5: Marc legal

 
#23 - BUTLLETÍ 2023 - MAIG - AGOST


El butlletí del PECT BAGESS està gestionat per un sistema de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica, que analitza les tendències actuals i els avenços tecnològics reals i potencials, per donar respostes innovadores i competitives a les necessitats del sector, focalitzat en l’àmbit de la salut i la nutrició, d’organitzacions i empreses que donen serveis en l’àmbit de l’atenció a persones en situació de pre-fragilitat i de vulnerabilitat (malalts crònics) en el territori. Aquest butlletí es divideix en 5 seccions:


  • SECCIÓ 1 - Observatori de dependència i cronicitat: Recull totes les veus que es generen al voltant de la persona dependent: associacions de malalts, associacions de familiars, entitats locals i governamentals, institucions assistencials, sociosanitàries, associacions d’empreses en salut i social, etc.
  • SECCIÓ 2 - Smart Care Community: Recull totes aquelles notícies de tecnologies al voltant de la Intel·ligència Artificial i interfícies d’interacció home-màquina per co-dissenyar, implementar i validar tot tipus d'eines de gestió, aprenentatge o suport pel sector.
  • SECCIÓ 3 - Sociosanitari: En aquesta secció s'inclouen tot tipus de notícies relacionades amb el sector TIC i que ajudin a millorar la qualitat de vida del pacient crònic i fer més eficient la seva atenció.
  • SECCIÓ 4 - Acceleració Empresarial: Recull notícies relacionades amb la creació d’eines innovadores i de transferència de coneixement, acceleració, suport econòmic i mentoratge per l’acompanyament i viabilitat de nous productes i serveis en salut i social.
  • SECCIÓ 5 - Marc Legal: L'última secció recull informació relacionada amb la gestió de les dades, així com canvis legals i normatius que apliquin al sector.
SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat
space
 
 

 

Las ventajas del ejercicio en casa para pacientes crónicos
El ejercicio físico supervisado y personalizado por un profesional acreditado ayuda a estos pacientes a mejorar su musculatura, reducir el dolor y aumentar su independencia funcional.
Veure'n més
 
 
 

 

Iniciativas de atención a pacientes crónicos con el foco en la adherencia y la educación
Servier España presenta el programa “Buenas Crónicas” que, avalado por la SEDAP, recopila iniciativas exitosas de atención a pacientes crónicos pluripatológicos y polimedicados.
Veure'n més
 
SECCIÓ 2: Smart Care Community
space
 
image3
Inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida en la diabetes 
El debate ‘Inteligencia Artificial y Diabetes’ se enmarca en la campaña ‘Investigación y Diabetes 365’ de la FEDE para impulsar, reconocer y dar visibilidad a la actividad investigadora y científica que se desarrolla en España en torno a la enfermedad.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Samsung apuesta por la salud asistida por inteligencia artificial
Samsung está aplicando su innovadora tecnología y, en concreto, la inteligencia artificial, para mejorar la calidad del diagnóstico y la gestión de pacientes. Además, se presentaron los últimos avances tecnológicos en el campo de la salud, casos de éxito y testimonios de profesionales de la medicina
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 3: Sociosanitari
space
 
image3
Leveraging the power of digital transformation to enhance patient care and healthcare providers’ performance 
Clínica Alemana Osorno, located in southern Chile, has introduced digital communication workflows that leverage connected care. Digital workflows are helping the clinic create a better patient experience, enhance workforce efficiency and increase access to care across its 46 medical specialties and four facilities.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
La inteligencia artificial se prepara para ordenar la ingobernable estructura de datos clínicos
A la vista de experiencias habidas en Estados Unidos y la propia Europa, la inteligecia artificial y el aprendizaje automático se perfilan como vías necesarias a la ordenación y compartición de los datos clínicos y de investigación con apoyo decididamente progresivo de las corporaciones biofarmacéuticas.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial
space
 
 

 

How telehealth can improve access to neurodiversity support services
Article discussing the limited or no services available to support neurodiverse people, including those with autism, ADHD and anxiety.Finding ways to provide increased service access is thereby essential, and telehealth can play a key role in making support more accessible.
Veure'n més
 
 
 

 

European healthcare digitalisation at inflection point
To help support these ambitious projects, the EU has implemented a €20 billion, seven-year budget overseen by the new Health and Digital Executive Agency (HaDEA), under DG Santé, the organisation responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.
Veure'n més
 
SECCIÓ 5: Marc legal
space
 
image3
Is 911 outdated and in need of a behavioral health transformation? 
As many as 15% of 911 calls are for behavioral health emergencies. Some experts want to dispatch healthcare professionals rather than armed police officers for calls related to mental health or homelessness.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Los médicos proponen su reforma del Sistema Nacional de Salud
La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) han presentado ‘Los Retos del Sistema Nacional de Salud en la Próxima Legislatura (2023-2027)’, un informe que ofrece una batería de 10 objetivos y 37 propuestas para la transformación del SNS, al que considera en crisis, para aumentar la salud, mejorar su calidad y hacerlo más equitativo y eficiente.
 
Veure'n més
 
space