Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores"

 

Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

 

El PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, té l’objectiu de desenvolupar i implementar en el territori nous models i solucions innovadores enfocades a l’acompanyament de l’envelliment actiu i a l’atenció de persones en situació de fragilitat o dependència. Per aconseguir-ho, realitza processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per la creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.

 

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus, la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i la Fundació El Maresme, i compta amb el suport del Consorci Sanitari del Maresme i de la Fundació TIC Salut Social.

 ÍNDEX:
Tòpic del mes: Teràpia Ocupacional  |  Editorial: Article del mes  |  TIC  |  Simulació entorns reals  |  Dietes i hàbits saludables  |  Sociosanitari

 

Gener 2021

Tòpic del mes: Teràpia Ocupacional
space

El tòpic que es tractarà en aquest butlletí serà el de la teràpia ocupacional. Aquest terme engloba les pràctiques mèdiques i/o sanitàries que mitjançant la valoració de les capacitats físiques i mentals de l'individu i el seu tractament pretén capacitar-lo per a que sigui més independent, contribuint a la recuperació de la seva malaltia o facilitant la seva adaptació a la seva discapacitat.


La teràpia ocupacional, lligada a la geriatria des dels seus inicis, analitza, avalua, gradua i adapta les activitats de la vida diària per facilitar l’autonomia de les persones. En el cas de la gent gran esdevé, per tant, una eina essencial per a la seva salut i qualitat de vida.


Aquest terme ha vist un creixement exponencial en la seva aparició a publicacions, articles tècnics i notícies en els darrers 10 anys, tal i com es mostra en el gràfic següent:Figura 1. Tendència cerques teràpia ocupacional (2010-2021). Font: Linknovate


La teràpia ocupacional ha vist un increment molt fort des de l’any 2019, i els seus beneficis son molt diversos, des de millora de les capacitats físiques i cognitives dels pacients, millor autonomia, prevenció de discapacitats, etc., sent aquests punts clau per a un envelliment actiu i saludable, ja que no és necessari efectuar aquestes teràpies una vegada les disfuncionalitats son trobades, és adequat que es facin abans per tal de mantenir les capacitats físiques i cognitives el més saludables possible.


Addicionalment s’ha fet una anàlisi de termes relacionats amb el present PECT mitjançant una eina de monitorització de tendències. Es veu llavors que temes com la salut mental, l’atenció a casa, la depressió i l’envelliment de la població adulta tenen una forta relació amb la teràpia ocupacional i estan veient un augment en les seves aparicions a publicacions arreu del món. Figura 2. Termes relacionats amb la teràpia ocupacional, tendència de 2010 a 2021. Font: Linknovate

Editorial: Article del mes
space

    

UN Decade of Healthy Ageing 2021 – 2030
Les Nacions Unides han proclamat 2021-2030 la Dècada de l'Envelliment Saludable, amb l'OMS liderant l'acció internacional per millorar la vida de la gent gran, les seves famílies i comunitats. Aquesta és una col·laboració global que s’alinea amb els últims deu anys dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i que reuneix a governs, societat civil, agències internacionals, professionals, acadèmia, mitjans de comunicació i el sector privat. Aquesta iniciativa impulsa l'acció per canviar la forma en què pensem, sentim i actuem davant de l'edat i l'envelliment; desenvolupar comunitats de manera que fomentin les habilitats de la gent gran; prestar atenció integral i centrada en la persona i serveis de salut primària que responguin a la gent gran i proveir a la gent gran accés a cures a llarg termini quan els necessitin. Les iniciatives empreses com a part del projecte conjunt de la UN promouran la participació de la gent gran, que seran fonamentals i estaran plenament compromeses en aquesta col·laboració de múltiples parts interessades.
 
Veure'n més
TIC
space
 
image3
Continuous monitoring of proteins a game-changer for patients with deteriorating health 
A world-first discovery could become a game-changer for patients at risk of rapid health deterioration, such as heart complications, stroke, sepsis and cancer. Researchers developed an antibody as a biosensor, to continuously monitor rapid changes in the concentration of EGFR, a protein present on cancer cells and in body fluids.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Robust artificial intelligence tools to predict future cancer 
To catch cancer earlier, we need to predict who is going to get it in the future. The complex nature of forecasting risk has been bolstered by artificial intelligence (AI) tools, but the adoption of AI in medicine has been limited by poor performance on new patient populations and neglect to racial minorities.
 
Veure'n més
 
Simulació entorns reals
space
 
image3
Musicoterapia inmersiva como tratamiento de enfermedades neurodegenerativas gracias al 5G 
Telefónica y Nokia implantan la primera iniciativa en España con el 5G de mayor capacidad con un proyecto de musicoterapia inmersiva para la estimulación en personas con enfermedades neurodegenerativas.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Teleasistencia Avanzada en pro del envejecimiento activo
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria consiste en la prestación de atención y apoyo permanente e intervención social a sus usuarios. La empresa Clece lleva casi 8 años atendiendo a personas a través de este servicio, que constituye uno de los apoyos con que cuentan muchos usuarios con cierto grado de dependencia en España.
 
Veure'n més
 
Dietes i hàbits saludables
space
 
image3
Technology bolsters use of chia seeds to help improve health, slow signs of aging 
A team has developed and patented a method to separate mucilage from chia seeds, yielding a protein-rich chia seed flour with improved bioactivity and functionality compared with conventional methods.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Nutrition, companionship reduce pain in mice with sickle cell disease
Researchers have found that an enriched diet and companionship can reduce pain in mice with sickle cell disease by increasing serotonin. They also discovered that duloxetine, an antidepressant that boosts serotonin levels, could be an alternative to opioids in treating chronic pain.
 
Veure'n més
 
Sociosanitari
space
 
image3
El programa S2B Health&Care fomenta la innovación de impacto en la salud y calidad de vida de las persona 
Ship2B ha puesto en marcha un nuevo programa de aceleración e inversión para startups de alto impacto: S2B Health&Care, una fusión de los programas S2B Tech4Health y S2B Tech4Social, que nace con el objetivo de fomentar la innovación de impacto en la salud y calidad de vida de las personas, así como las sinergias entre los ámbitos de salud y asistencial.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
La terapia ocupacional para ancianos aumenta la calidad de vida
La realización de terapia ocupacional por parte de los más mayores es esencial tanto para su salud como a la hora de propiciar un envejecimiento activo, ya que se fomenta la autonomía e independencia de los ancianos para la realización de las tareas de su día a día.
 
Veure'n més
 
space