Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social)"

 

Els PECT són projectes d’especialització i competitivitat territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.


El PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social) té per objectiu, d’una banda, millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, fent-les agents actius de la seva pròpia salut i, d’altra banda, impulsar una transformació econòmica de la comarca centrada en la transició digital del sector salut i social tant públic com privat, que el faci més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.


El projecte ha estat impulsat per un partenariat de set entitats sòcies, que rebran finançament per executar accions concretes, més quatre entitats col·laboradores que donen suport a la proposta. Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, que lidera el projecte, Sant Andreu Salut, Althaia, el Centre Tecnològic Eurecat, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació AMPANS. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social.
ÍNDEX:
SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat  |  SECCIÓ 2: Smart Care Community  |  SECCIÓ 3: Sociosanitari  |  SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial  |  SECCIÓ 5: Marc legal  |  Cas d´estudi: Innovations in Care for Chronic Health Conditions

 
#3 - BUTLLETÍ MENSUAL - MARÇ 2021 

L'actual butlletí recull diferents notícies, articles i publicacions classificades en les cinc seccions descrites a continuació:El mes de Març ha portat notícies d'alt interès pel sector de la salut. D'entre totes les notícies que s'han incorporat, destacar el projecte #ASPACEnet, una iniciativa que vol potenciar l'autonomia de les persones amb paràlisi cerebral mitjançant l'ús de noves tecnologies innovadores. També destacar el programa de músicaterapia "EpiMúsica" per millorar la qualitat de vida dels pacients amb epilepsia, o el nou estudi d'impacte de la dispacitat i malaltia crònica publicat per la "Plataforma de Organización de Pacientes".


Addicionalment recomanem donar un cop d'ull a l'últim cas d'estudi publicat pel Govern Australià, titulat "Innovations in Care for Chronic Health Conditions" disponible en format pdf o webinar.

SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat
space
 
image3
La ansiedad, la depresión y el estrés: los trastornos que más afectan a las personas mayores ante el diagnóstico de nuevas enfermedades 
El informe cualitativo destaca que la soledad en este grupo de pacientes crónicos se debe, en parte, a la escasez de recursos económicos, la dificultad de acceso a los recursos sociosanitarios del sistema público y a la residencia en el entorno rural. Además, a través de este estudio se pone de relieve que esta situación que sufren los mayores podría paliarse con la universalización de la atención psicológica en el sistema público de salud.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
La POP denuncia que los pacientes crónicos son los grandes olvidados tras un año de pandemia
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) denuncia la situación de olvido y vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes crónicos desde el inicio de la pandemia ocasionada por la COVID-19. “La llegada de esta crisis sanitaria ha supuesto un durísimo golpe para la calidad de vida de los pacientes crónicos quienes, desde entonces, se ven en una complicada situación de desatención, incertidumbre, soledad, miedo y vulnerabilidad”.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 2: Smart Care Community
space
 
image3
Tecnologías de apoyo para personas con parálisis cerebral 
El proyecto #ASPACEnet es una iniciativa puesta en marcha en 2019 para potenciar la autonomía a través del uso de las nuevas tecnologías y la creación de soluciones tecnológicas innovadoras. Incluye información, formación, asesoramiento y soporte en relación a las tecnologías de apoyo para personas con parálisis cerebral.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Machine Learning for Mental Health in Social Media: Bibliometric Study
Social media platforms provide an easily accessible and time-saving communication approach for individuals with mental disorders compared to face-to-face meetings with medical providers. Recently, machine learning (ML)-based mental health exploration using large-scale social media data has attracted significant attention. This publications aims to provide a bibliometric analysis and discussion on research trends of ML for mental health in social media.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 3: Sociosanitari
space
 
image3
Musicoterapia para mejorar la calidad de vida de los pacientes de epilepsia 
La Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana (ALCE), ha puesto en marcha la tercera edición de su programa ‘EpiMúsica’ para, a través de la musicoterapia, mejorar la calidad de vida de los pacientes de epilepsia fortaleciendo sus habilidades cognitivas y lingüísticas, incrementando su fuerza y movilidad corporal, estimulando la relajación, reduciendo el estrés, ampliando sus modos de expresión y comunicación y, en definitiva, reforzando su autoestima.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Rompe con el dolor crónico
Como informa FEDE, “con esta iniciativa pretendemos estimular el debate sobre el dolor crónico tanto entre las personas con diabetes como otras enfermedades crónicas, sensibilizando sobre las implicaciones reales que conlleva y, en consecuencia, ayudando a su normalización”.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial
space
 
image3
Acompañar a las empresas en su camino hacia la inclusión 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), acompañó en 2020, y a pesar de la pandemia, a un total de 1.540 empresas en su camino para mejorar la atención a la diversidad social y avanzar en su transformación en empresas inclusivas.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
El Hospital Vall d'Hebron lanza un simulador virtual para formar a médicos
El Hospital Vall d'Hebron ha peusto en funcionamiento la plataforma SIMOONS (Serious game para la formación online con simulación), que está pensada para la formación en línea de los profesionales sanitarios a través de la simulación virtual.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 5: Marc legal
space
 
image3
FEDER reclama un marco global que incentive la inversión en I+D y sitúe al paciente en el centro 
Juan Carrión, presidente de FEDER, en el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras, ha destacado que «para conseguir más tratamientos es necesario un marco global que primero incremente la inversión en I+D, proporcione incentivos, favorezca el intercambio de datos, respalde y motive la carrera investigadora y, sobre todo, sitúe al paciente en el centro de la investigación».
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Estudio: Impacto y retos de las organizaciones de pacientes en España
El estudio “Impacto y retos de las organizaciones de pacientes en España”, está dividida en dos partes: la primera de ellas, se trata de una encuesta online para analizar la dimensión social de la organización, la financiación y presupuesto, los servicios, la gestión, la comunicación, el impacto social y los retos de las entidades de pacientes. La segunda parte, consistirá en realizar una comparativa entre diferentes países para conocer cómo se integran en la toma de decisiones.
 
Veure'n més
 
Cas d´estudi: Innovations in Care for Chronic Health Conditions
space
 
 

 

Innovations in Care for Chronic Health Conditions
Aquest és el segon informe d'una sèrie d'estudis de cas sobre reformes de productivitat en la Federació Australiana. L'objectiu dels estudis és informar i difondre coneixements i pràctiques en totes les jurisdiccions i identificar oportunitats de reforma. 
Veure'n més
 

Aquest informe tracta sobre iniciatives innovadores que eviten que les malalties cròniques de les persones es deteriorin o millorin la seva gestió. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu promoure el benestar de les persones, augmentar l'eficiència del sistema de salut i reduir l'ús hospitalari. Les innovacions destacades en aquest informe ofereixen coneixements pràctics als proveïdors de serveis i els responsables de la formulació de polítiques que busquen traduir marcs abstractes en canvis sostenibles en la prestació de serveis.


En adoptar un enfocament d'estudi de cas, aquest informe és un complement de diverses consultes de la Comissió que han buscat fer que els serveis humans siguin més eficients i receptius als consumidors, com la Revisió de productivitat quinquennal (Shifting the Dial) i consultes separades sobre Serveis humans. i salut mental.


L'explicació de l'estudi també està disponible en format webinar a la plataforma Youtube.


space