Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

"PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social)"

 

Els PECT són projectes d’especialització i competitivitat territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.


El PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social) té per objectiu, d’una banda, millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, fent-les agents actius de la seva pròpia salut i, d’altra banda, impulsar una transformació econòmica de la comarca centrada en la transició digital del sector salut i social tant públic com privat, que el faci més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.


El projecte ha estat impulsat per un partenariat de set entitats sòcies, que rebran finançament per executar accions concretes, més quatre entitats col·laboradores que donen suport a la proposta. Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, que lidera el projecte, Sant Andreu Salut, Althaia, el Centre Tecnològic Eurecat, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació AMPANS. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social.
ÍNDEX:
SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat  |  SECCIÓ 2: Smart Care Community  |  SECCIÓ 3: Sociosanitari  |  SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial  |  SECCIÓ 5: Marc legal  |  Article del mes: Mapa de acceso a la innovación de los pacientes

 
#6 - BUTLLETÍ MENSUAL - JUNY 2021 

L'actual butlletí recull diferents notícies, articles i publicacions classificades en les cinc seccions descrites a continuació:


Del recull de notícies del mes de Juny, destacar forces programes socials que s'han posat en marxa, com per exemple el programa "A-Porta" organitzat a Santa Coloma de Gramenet per combatre la soledat en les persones grans. O el programa de "Ocio y Tiempo Libre" organitzat per la Confederación de Salud Mental España i que ajuda als joves amb una discapacitat superior a un 33% a viatjar per la península amb condicions de normalització.


La companyia farmacèutica Roche, ha publicat el nou informe titulat "Mapa de acceso a la innovación de los pacientes", on l'objectiu d'aquest document és identificar, recollir i analitzar les necessitats no cobertes dels pacients en l'accés als tractaments innovadors a Espanya, amb la finalitat d'identificar reptes, àrees de millora i proposar iniciatives de valor per a la societat que ens ajudin a enfrontar-nos al desafiament de l'avanç de la ciència i la medicina.


SECCIÓ 1: Observatori Dependència i Cronicitat
space
 
image3
De Sevilla a Tokio con Salud Mental 
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES Andalucía Salud Mental), ha puesto en marcha la campaña ‘Únete al reto: A Tokio con Salud Mental’ con la que anima a toda la población a sumar los kilómetros que recorra caminando o corriendo para, juntos, alcanzar los 15.000 kilómetros que distan entre la sede en Sevilla de la Federación y Tokio (Japón), ciudad que albergará este verano una nueva edición de los Juegos Olímpicos.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
El programa ‘A-Porta’ combatirá la soledad no deseada de las personas mayores de Santa Coloma
El proyecto de acompañamiento vecinal A-Porta, se desplegará en una segunda fase desde ahora y hasta noviembre a 700 viviendas más de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). El objetivo de esta segunda intervención es mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de los barrios de Can Mariner y el Centre de Santa Coloma, a través de la detección de situaciones de aislamiento o de soledad no deseada y “activando un servicio de acompañamiento, de escucha activa y de atención emocional”
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 2: Smart Care Community
space
 
image3
Is gamification the way forward for precision health? 
The #HIMSS21Europe Conference has been hearing how countries around the world are deploying innovative methods, such as applying gaming principles to individualised health apps, to drive public engagement. Precision health integrates health insights and social determinants, shifting the focus away from acute to preventive healthcare. If there is greater public engagement with health-improving behaviours and tailored interventions, clinical and financial outcomes may improve.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
Overcoming challenges for data aggregation and management post-pandemic
Healthcare organizations responsible for managing and analyzing large amounts of clinical data have experienced unusual challenges due to the pandemic. This podcast looks at how such challenges impacted these organizations during – and after – the COVID-19 crisis. Industry experts will also discuss how they leveraged technology to address those pain points to drive better outcomes.
 
Veure'n més
 
 
 

 

Digital health's role in meeting the customer's expectations
Today medicine is changing to become more participatory. Patients are beginning to expect more out of care and increasingly act as consumers. This is forcing providers to make the shift as well. This article talks about creating a seamless customer experience in healthcare.
Veure'n més
 
SECCIÓ 3: Sociosanitari
space
 
image3
La POP analiza la relación profesional sanitario-paciente tras la pandemia 
Durante el acto, se discutirá sobre cómo ha cambiado la forma en la que se comunican los profesionales sanitarios y pacientes con motivo de las nuevas circunstancias provocadas por la pandemia, así como las barreras que se encuentran ambos para establecer una relación adecuada que, además, fomente la corresponsabilidad, respetando la autonomía tanto del profesional sanitario como del paciente.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
En marcha el Programa de Ocio y Tiempo Libre de SALUD MENTAL España
El ‘Programa de Ocio y Tiempo Libre’, dirigido a personas mayores de 16 años con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% por un problema de salud mental, tiene por objetivo facilitar el acceso a los bienes de ocio, cultura y naturaleza bajo condiciones de normalización y a través de la participación en viajes y estancias de vacaciones de cuatro a ocho días en diversos destinos de interés turístico de todo el país.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 4: Acceleració Empresarial
space
 
image3
El Gobierno destinará 50 millones de euros a financiar proyectos de IA en sectores estratégicos 
El Gobierno de España ha publicado la orden de bases que regula la concesión de ayudas del programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021, dotado con 50 millones de euros, que financiará grandes proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental que utilicen la IA en sectores estratégicos y de alta capacidad de disrupción e impacto.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
España impulsa un hub nacional de la asociación europea Gaia-X para desplegar la economía del dato
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco), a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), impulsa la creación de un hub nacional de Gaia-X, una asociación empresarial sin ánimo de lucro que busca acelerar la capacidad europea en materia de compartición de datos y soberanía digital. Así, se ha lanzado una manifestación de interés disponible hasta el próximo 12 de julio.
 
Veure'n més
 
SECCIÓ 5: Marc legal
space
 
image3
La POP solicita a Ruiz Escudero avanzar en digitalización para mejorar la coordinación sanitaria y garantizar una atención multidisciplinar centrada en los pacientes 
La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha solicitado a Enrique Ruiz Escudero, nombrado nuevamente consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, avanzar en digitalización, una asignatura pendiente en la región.
 
Veure'n més
 

 

 
image4
 
30 millones de razones para un plan europeo en enfermedades raras
La Alianza Europea de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Raras (EURORDIS) ha puesto en marcha la campaña ‘30 millones de razones’ para reclamar un nuevo Plan de Acción Europeo para mejorar la vida de los 30 millones de personas que conviven con una enfermedad poco frecuente de cara al año 2030.
 
Veure'n més
 
Article del mes: Mapa de acceso a la innovación de los pacientes
space

La companyia farmacèutica Roche, ha publicat el nou informe titulat "Mapa de acceso a la innovación de los pacientes", on l'objectiu d'aquest document és identificar, recollir i analitzar les necessitats no cobertes dels pacients en l'accés als tractaments innovadors a Espanya, amb la finalitat d'identificar reptes, àrees de millora i proposar iniciatives de valor per a la societat que ens ajudin a enfrontar-nos al desafiament de l'avanç de la ciència i la medicina.
Aquest treball s'ha realitzat a través del diàleg i la coordinació d'un grup d'experts representants de les principals Associacions de Pacients en l'àrea de Onco-Hematologia, Sistema Nerviós Central i Malalties Rares.


És obvi que queda molta feina per fer, tant des dels poders públics i administració, com des de la societat, per a garantir els drets reconeguts del pacient.
La seva participació activa en la presa de decisions, la creixent demanda d'informació i la influència de les tecnologies de la comunicació en la relació entre el pacient i el professional sanitari han de constituir l'eix central dels nous escenaris cap als quals ens enfrontem.
Tenint en compte l'anteriorment exposat i en termes generals a les tres àrees terapèutiques, sense perjudici de les necessitats, reptes i propostes que assolen a cadascuna d'elles, l'informe subratlla els 13 principals reptes a assumir pel Sistema Nacional de Salut:


1. Harmonització de criteris d'accés a la innovació entre les diferents Administracions sanitàries, referent al diagnòstic, tractament i altres serveis assistencials que repercuteixen en la qualitat de vida dels pacients. Aquesta harmonització és factor necessari per a aconseguir l'equitat en l'accés amb independència de la localització geogràfica del pacient.
2. Necessitat de coordinació entre nivells assistencials (atenció primària i especialitzada) que asseguri la capacitat del diagnòstic primerenc i evitar la derivació tardana del pacient a l'especialista de referència.
3. Aposta per la humanització del sistema sanitari en la seva extensió holística, on interactuen les dimensions biològica, psicològica, social i conductual. Garantint l'atenció personalitzada de cada pacient. 
4. Establiment d'equips multidisciplinaris que garanteixin el tractament integral del pacient durant tot el procés de la seva malaltia.
5. Necessitat de compartir bones pràctiques entre les diferents CCAA i a nivell interterritorial. Apostant per la implantació d'una estructura tecnològica eficient que permeti l'intercanvi d'informació.
6. La implantació de la medicina personalitzada de precisió que asseguri l'adaptació del tractament mèdic a les característiques individuals de cada pacient, millorant notablement l'atenció i diagnòstics rebuts pels pacients.
7. Augment de la inversió en els pressupostos destinats a la partida de Sanitat i la implantació de nous models de preu-reemborso dels medicaments que assemblin a Espanya als països del nostre entorn, assegurant així l'eliminació de les inequidades territorials a nivell nacional i de CCAA.
8. Reconeixement del rol del pacient dins del Sistema Nacional de Salut com a col·laborador necessari en desenvolupament i implementació de polítiques sanitàries, recerca i avaluació, àmbit organitzacional, assistencial i de recursos humans.
9. Suport i compromís de l'Administració, decisores polítics i professionals sanitaris en el foment de la cultura associativa i l'important paper de les associacions de pacients com a aliat, facilitador d'informació i canalitzador de necessitats.
10. Sistematitzar un procés d'informació i formació per al pacient des de l'atenció especialitzada fins a les associacions de pacients, on se l'informi dels seus drets i obligacions.
11. Aposta per la formació del pacient perquè pugui participar en les decisions relatives a la seva salut, tant a nivell individual com col·lectiu.
12. Establir espais físics dins de les instal·lacions sanitàries (hospitals o centres de salut) que facilitin l'accés del pacient a les associacions.
13. Disminuir les càrregues administratives i burocràtiques que afavoreixin la creació d'iniciatives associatives.

 
 

 

Propuestas para un mejor acceso de los pacientes a la innovación
Accedeix a l'informe a través d'aquest enllaç
Veure'n més
 
space